#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Hai vợ chồng mình cũng mở một cửa hàng nho nhỏ để kiếm thêm chút thu nhập mà nói thật là cái cửa hàng này cũng là tiền từ người thân cho để mở như kiểu cho hai vợ chồng cần câu cơm vậy các bạn, mình cũng thuê một em nhân viên trẻ đứng để chông quán, nhưng nói chung là em đó làm việc thì ít mà tiếp xúc câu kéo chủ thì nhiều, mà lúc đéo nào nó cũng nhìn tôi cười cười rồi gạ gẫm chắc là như thế thật, nhưng kệ đi tự nhiên có con nó dâng hiến cho mình để mình có được chuyện đó thì cũng đáng đấy chứ nhỉ mà thôi kệ mẹ đi cứ làm việc được là được lo cái mẹ gì cơ chứ

Diễn viên tham gia phim

N/A