#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Con người yêu mình đã nhiều lần xin lỗi mong mình tha thứ nhưng cái sừng trên đầu này làm sao có thể xin lỗi xin tha thứ mà đã được, mình không thể chấp nhận điều đó mình không thể chấp nhận người yêu mình đi với thằng khác rồi hẹn hò chơi bời và quay về đây để nói một hai câu xin lỗi là mọi chuyện có thể được giải quyết, đời mình không bao giờ cho phéo điều đó xảy ra và mình cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc là sẽ bỏ qua cho con người yêu mất dậy như thế cả, chắc hẳn là giờ nó rất ân hận nhưng có mẹ gì mà buồn đâu chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà thôi mà

Diễn viên tham gia phim

N/A